Osteo center logo

Osteopatia
pediatryczna

Wiele niemowląt po urodzeniu cierpi na różne dolegliwości i zaburzenia, które są wynikiem komplikacji w trakcie ciąży lub porodu. Poród przez cesarskie cięcie, z użyciem kleszczy lub próżnociągu ułożenie miednicowe dziecka, małowodzie lub ciąża bliźniacza to tylko niektóre czynniki sprzyjające wystąpieniu wielu dysfunkcji i problemów z adaptacją w nowym otoczeniu.

Osteopatia jako metoda wspomagająca naturalne procesy zdrowienia i regeneracji naszego organizmu jest w stanie pomóc w leczeniu wyżej wymienionych zaburzeń u niemowląt i poprawić komfort ich życia.

Najczęstsze problemy
u niemowląt

Do jednych z częstszych problemów u niemowląt możemy zaliczyć kolki, które objawiają się wzdętym brzuszkiem, bólem i nadmierną ilością gazów. Przyczyn takiego stanu jest wiele m.in. : alergie, nadmiar bodźców, niedojrzałość układu trawienia lub nerwowego czy połykanie powietrza podczas jedzenia. Odpowiednie działanie terapeutyczne może złagodzić kolki a nawet całkowicie usunąć problem.

Refluks żołądkowo
-przełykowy

jest bardzo uciążliwym, a czasem niebezpiecznym problemem u niemowlęcia. Niedojrzałość lub nieprawidłowe napięcia w obrębie naturalnych barier antyrefluksowych a także nierównowaga ciśnień w klatce piersiowej i jamie brzusznej to jedne z częstszych przyczyn zarzucania pokarmów. Przywrócenie równowagi między klatką piersiową a jamą brzuszną oraz poprawa funkcji kompleksu żołądkowo-przełykowego wpłyną na zmniejszenie dyskomfortu związanego z refluksem.

Asymetryczny kształt głowy zazwyczaj jest wynikiem nieprawidłowego ułożenia dziecka w życiu płodowym lub działania dużych sił podczas porodu.

Odpowiednia praca z kośćmi i strukturami czaszki oraz rozluźnienie napięć układu mięśniowo-powięziowego poprawi symetrię i zrównoważy wszystkie napięcia w obrębie czaszki.

Jedną z ważniejszych czynności na początku naszego życia jest jedzenie, które u niemowląt nierozłącznie związane jest ze ssaniem.

Zaburzenie tych funkcji wynika często z ucisku na struktury nerwowe w obrębie czaszki i nieprawidłowości w pracy języka i mięśni gardła.

Uwolnienie napięć w okolicy nerwów pozwoli na prawidłową funkcję ssania i rozwiąże problem z jedzeniem.

Coraz częściej u dzieci rozpoznaje się zaburzenia napięcia mięśniowego, będące następstwem trudnych porodów, stresu w ciąży bądź innych czynników wpływających na układ nerwowy. Odpowiednia terapia ukierunkowana na miejsca powodujące dysfunkcje oraz okolice największego napięcia tkanek połączona z fachową wiedzą w zakresie pielęgnacji niemowląt pomaga w normalizacji napięcia mięśniowego u dzieci.

Bardzo ważna jest również rola rodziców w czasie terapii. Wskazówki od terapeuty mogą wykorzystać do pracy w domu ,co znacznie przyczynia się do przyspieszenia efektów leczenia.

Ważną przyczyną powodującą ból u niemowląt są zaparcia. Najczęściej przyjmuję się że dziecko przed 6 miesiącem życia powinno oddawać jeden stolec dziennie, a po 6 miesiącu trzy na tydzień. Zaparcia najczęściej są spowodowane dysfunkcjami kości krzyżowej, niedostateczną koordynacją odpowiednich części układu nerwowego lub nieprawidłowym mechanizmem oddawania stolca.

Praca w obrębie odpowiednich struktur nerwowych oraz poprawa funkcjonowania miednicy często rozwiązuje problem zaparć u najmłodszych pacjentów.

Inne wskazania do terapii osteopatycznej:

  • kręcz szyi
  • nieprawidłowy rozwój ruchowy
  • problemy z kanalikami łzowymi
  • bóle głowy
  • zaburzenia koncentracji i zaburzenia snu
  • wady postawy i skoliozy
  • infekcje ucha