Skutecznie leczymy
ból i zaburzenia
funkcjonalne organizmu.

Przewiń w dół
Formularz kontaktowy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Daniel Jóźwiak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: OSTEO CENTER DANIEL JÓŹWIAK, ul. Antoniego Kosińskiego 25/2, 61-521 Poznań, NIP: 7842206964. 2) ADO nie ma obowiązku powołania inspektora ochrony danych osobowych (IOD) i takowy nie został powołany. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim skorzystano z formularza kontaktowego (realizacji zgłoszenia) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych). 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT, usługi oferowane przez ADO (usługi fizjoterapeutyczne i osteopatyczne), operatorom pocztowym itp. 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony realizacją zgłoszenia. 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub innych obowiązujących przepisów. 9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym; nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zgłoszenia. 10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Zabiegi manualne, nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne.
Umów się na wizytę
Odwiedź Nas

ul. Kosińskiego 25/2
61-521 Poznań

ul. Kosińskiego 25/2
61-521 Poznań
W Osteo Center o profesjonalną obsługę naszych pacjentów dbają:
Kamila Lewandowska
Agata Wojtkowiak