Doskonalenie
i optymalizacja
techniki biegu.

Przewiń w dół

W Osteo Center dokonujemy videoanalizy biegu za pomocą specjalistycznego oprogramowania w oparciu o protokół opracowany przez grupę naukowców z Uniwersytetu Wisconsin-Madison.

Optymalizację biegu i terapię prowadzimy według metody Applied Functional Science stworzonej przez Gray Institute (USA) oraz w oparciu o wytyczne Thirst4Function (UK).

img-analiza-biegu-2

Dzięki temu podejściu możliwa jest ocena poszczególnych faz biegu w każdej płaszczyźnie oraz wykrycie mocnych i słabych stron danego biegacza.
Pozwala to następnie na ułożenie indywidualnego programu korekcji i optymalizacji biegu.

Analiza może być wykonana również w przypadku kontuzji czy dolegliwości bólowych pojawiających się w trakcie biegania.

img-analiza-biegu-3

W celu dokonania analizy niezbędna jest obserwacja biegacza w jego naturalnych warunkach biegowych.

Przed wizytą prosimy więc o nagranie materiału wideo z biegania. Nagranie powinno być wykonane po treningu. Pozwoli to na wykrycie kompensacji które mogą pojawiać się dopiero na zmęczeniu.

Jeśli w trakcie biegania pojawiają się jakieś dolegliwości bólowe i występują one dopiero po przebiegnięciu określonego dystansu, nagranie należy wykonać po przebiegnięciu tego dystansu tzn. po pojawieniu się dolegliwości.

img-analiza-biegu-4
img-analiza-biegu-5

Po analizie materiału wideo następuje drugi etap badania w którym przeprowadzamy screening 1080 oraz dodatkowe testy umożliwiające potwierdzenie i uszczegółowienie diagnozy.

Testy te wykonywane są w pozycjach odwzorowujących fazy biegu i są dobierane indywidualnie do każdego biegacza w zależności od tego, co zaobserwujemy w materiale wideo.

Na podstawie zebranych materiałów opracowujemy następnie ćwiczenia korekcyjne.

Analizie biomechaniczna ruchu z uwzględnieniem jego trójpłaszczyznowości.
Ćwiczenia te najczęściej mają formę aktywnych ruchów które biegacz wykonuje w trakcie rozgrzewki, lub zadania biegowego wykonywanego w trakcie treningu.
Wykonaj nagranie z czterech ujęć
Jak przygotować nagranie do analizy
Badany nabiega na kamerę z odległości 50 metrów
Od przodu
Badany odbiega od kamery na odległość 50 metrów
Od przodu
Badany przebiega prostopadle do kamery
Lewy bok
Badany przebiega prostopadle do kamery
Prawy bok