Osteo center logo
Leczenie kontuzji biegowych

Doskonalenie i optymalizacja
techniki biegu

W Osteo Center dokonujemy videoanalizy biegu za pomocą specjalistycznego oprogramowania w oparciu o protokół opracowany przez grupę naukowców z Uniwersytetu Wisconsin-Madison.

Optymalizację biegu i terapię prowadzimy według metody Applied Functional Science stworzonej przez Gray Institute (USA) oraz w oparciu o wytyczne Thirst4Function (UK).

Metoda ta
opiera się na...

analizie biomechanicznej ruchu z uwzględnieniem jego trójpłaszczyznowości.

Dzięki temu podejściu możliwa jest ocena poszczególnych faz biegu w każdej płaszczyźnie oraz wykrycie mocnych i słabych stron danego biegacza. Pozwala to następnie na ułożenie indywidualnego programu korekcji i optymalizacji biegu.

Analiza może być wykonana również w przypadku kontuzji czy dolegliwości bólowych pojawiających się w trakcie biegania.

W celu dokonania
analizy...

niezbędna jest obserwacja biegacza w jego naturalnych warunkach biegowych.

Przed wizytą prosimy więc o nagranie materiału wideo z biegania. Nagranie powinno być wykonane po treningu. Pozwoli to na wykrycie kompensacji które mogą pojawiać się dopiero na zmęczeniu.

Jeśli w trakcie biegania pojawiają się jakieś dolegliwości bólowe i występują one dopiero po przebiegnięciu określonego dystansu, nagranie należy wykonać po przebiegnięciu tego dystansu tzn. po pojawieniu się dolegliwości.

Po analizie materiału
wideo następuje...

drugi etap badania w którym przeprowadzamy screening 1080 oraz dodatkowe testy umożliwiające potwierdzenie i uszczegółowienie diagnozy.

Testy te wykonywane są w pozycjach odwzorowujących fazy biegu i są dobierane indywidualnie do każdego biegacza w zależności od tego, co zaobserwujemy w materiale wideo.

Na podstawie zebranych
materiałów...

opracowujemy następnie ćwiczenia korekcyjne.

Ćwiczenia te najczęściej mają formę aktywnych ruchów które biegacz wykonuje w trakcie rozgrzewki, lub zadania biegowego wykonywanego w trakcie treningu.

Nagranie wideo

Jak przygotować nagranie
do analizy?

Nagranie należy wykonać z czterech ujęć:

1. Od Przodu

badany nabiega na kamerę z odległości 50 metrów

2. Od Przodu

badany odbiega od kamery na odległość 50 metrów

3. Prawy bok

badany przebiega prostopadle do kamery

4. Lewy bok

badany przebiega prostopadle do kamery