Osteo center logo

1080MAP – analiza mobilności

Mobilność to swoboda poruszania się i kontrola zakresu ruchu. Jest podstawą każdej czynności ruchowej, a w szczególności wyczynu sportowego.

Bez mobilności, kształtowanie innych cech motorycznych takich jak siła, szybkość czy koordynacja staje się nieefektywne i może prowadzić do kontuzji.

Badaniem mobilności zajmuje się w naszym gabinecie dr Julia Szczechowicz.

Stosuje ona 1080MAP aby stworzyć unikalny profil mobilności pacjenta, co jest punktem wyjścia do odnalezienia tzw. słabych ogniw oraz ułożenia zindywidualizowanego programu jej poprawy.

1080MAP to jedyny trójwymiarowy system testowania funkcjonalnego który jest:

  • zwalidowany
  • ustandaryzowany
  • oparty na systemie internetowym umożliwiającym porównanie wyników pod kątem wieku, płci czy rodzaju uprawianej dyscypliny
Analiza ruchu

Jak przebiega test
1080MAP?

  • badany wykonuje kombinacje kilku ruchów sięgania w różnych kierunkach co daje pogląd na globalną prace łańcuchów biokinematycznych
  • pomiary w centymetrach lub stopniach wprowadzane są do systemu
  • poza wartościami liczbowymi oceniana jest też jakość ruchu i brane są pod uwagę subiektywne odczucia pacjenta
  • na podstawie uzyskanych wyników opracowuje się zestaw zindywidualizowanych ćwiczeń

Wykonaj pełną analizę ruchu, razem z dr Julią Szczechowicz.

Rejestracja wizyty

Dla zawodowych sportowców

Dla aktywnych amatorów

Jako narzędzie wspomagające planowanie i optymalizację treningu

Jako element diagnostyki w procesie profilaktyki kontuzji