Zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt

23.09.2017

Nieprawidłowe napięcie mięśniowe jest coraz częściej diagnozowane przez pediatrów u niemowląt w pierwszych miesiącach życia. Przykładami może być asymetryczny rozkład napięcia, czyli układanie głowy przez dziecko w którąś ze stron lub przyjmowanie pozycji „banana”. Innym problemem jest wiotkość w obrębie tułowia połączona z  podniesionym tonusem mięśni obwodowo,  najczęściej w kończynach górnych.

zaburzenie-napięcia-mięśniowego.jpg

Zaburzenia tego typu wynikają często z trudnego przebiegu ciąży, komplikacji podczas samego porodu a czasami z nieprawidłowej pielęgnacji niemowlęcia.

Może się to przekładać na opóźnienie rozwoju ruchowego, problemy z karmieniem, nieprawidłową postawę, a w późniejszym okresie na szybsze bóle mięśniowo-szkieletowe.

Prawidłowo ukierunkowana terapia osteopatyczna i neurorozwojowa, połączona z edukacją rodziców pozwala na całkowite zniwelowanie problemów z napięciem mięśniowym.