Osteo center logo

Rehabilitacja po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego

Według najnowszych wytycznych pacjent po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego (ACL) - aby uzyskać jak najlepsze efekty i powrócić do aktywności sprzed urazu powinien przejeść:

Rehabilitację usuwającą skutki urazu i ewentualnie przygotowującą do zabiegu operacyjnego (zabieg nie zawsze jest konieczny, o tym w innym poście)

Rehabilitację po zabiegu

Testy skocznościowe i testy jakości ruchu, zanim powróci do uprawianej przez niego dyscypliny

To, a nawet więcej oferujemy w Osteo Center

http://bjsm.bmj.com/content/50/24/1506.full